ورود اولین پارت چیلرهای قسمت تجاری تاپ آپ یلند قشم ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

ورود اولین پارت چیلرهای تاپ آیلند قشم

انتقال فن های چیلر به پشت بام تجاری

جزیره قشم

میدان ژئوپارک(گلها)، بلوار۲۲ بهمن نبش خیابان سرخس