بازدید نمایندگان شرکت آلوباند (کامپوزیت نما) از پروژه تاپ‌آیلند

بازدید Mr, Chandrakant  رییس امور مالی به همراه Mr, Apparao مدیر پروژه شرکت آلوباند (کامپوزیت نما)  از مراحل ساخت و تجهیز مجتمع تجاری و مسکونی تاپ آیلند بازدید کردند.

جزیره قشم

میدان ژئوپارک(گلها)، بلوار۲۲ بهمن نبش خیابان سرخس