حضور نمایندگان گروه صنعتی پمپیران آقایان معصومی وشعبان زاده جهت انعقاد قرارداد تجهیزات موتور خانه مجتمع تاپ ایلند قشم ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

حضور نمایندگان شرکت هیوا(اورجینال )سیستم اعلان صوت

جزیره قشم

میدان ژئوپارک(گلها)، بلوار۲۲ بهمن نبش خیابان سرخس