جلال الدین محمدی

مدیر عامل شرکت عمرانی سفیر برتر قشم (مجری پروژه تاپ آیلند)

دکتر محمد زنده دل

مشاور معماری پروژه

علیرضا فاروقی

مشاور سازه پروژه

محمد داود اردلانی

مسئول امور قراردادها و مشاور مدیر عامل شرکت

جزیره قشم

میدان ژئوپارک(گلها)، بلوار۲۲ بهمن نبش خیابان سرخس